Entradas populares

sábado, 17 de noviembre de 2012

¡¡¡AYUDANOS JESUS... SI ERES TAN AMABLE!!!


De cara al partido de esta noche en el Santiago Bernabéu sólo se puede apelar a rezar, rezar, rezar... infinitos Padres Nuestros, infinitos Aves Marías... y El Credo si hace falta y me acuerdo. Empecemos que queda muy poco para que el colegiado dé el pitido inicial.
 

Padre Nuestro
Gure aita, zeruetan zarana:
santu izan bedi zure izena,
etor bedi zure erreiñua,
egin bedi zure naia,
zeruan bezela lurrean bere.
Emoiguzu gaur
egun ontako ogia.
Parkatu gure zorrak,
geuk bere gure zordunai
parkatzen dautsegun ezkero;
eta ez gu tentaldira eroan
baiña atara gagizuz gatxetik.
Amen.


Ave María
Agur Maria, graziaz betea, Jauna da zugaz, bedeinkatua zara zu andra guztien artean
eta bedeinkatua da zure sabeleko frutua, Jesus.
Santa Maria Jaungoikoaren ama,
erregutu egizu gu pekatarion
alde, orain eta gure eriotzako orduan.
Amen.
 


El Credo
Sinisten dot Jaungoiko bat bakarra,
Aita guztiz altsu, zeru-lurren Egille,
agiri diran eta ez diran guztiena.
Sinisten dot Jaun bat bakarra, Jesukristo,
Jainkoaren Seme bakar, mende guztiak baino len Aitagandik sortua,
Jainkoagandik Jainko, argitik argi, egiazko Jainkoagandik egiazko Jainko;
sortua, ez egina; Aitaren izate berekoa, Aren bidez dira eginak gauza guztiak;
gu gizonokaitik eta gu salbatzeko jatsi zan zerutik
eta Espiritu Santuaren egitez, Maria Birjinagandik gorputz-arturik, gizon egin zan,
Pontzio Pilatoren menpean gugaitik gurutzeratua izan zan, oinazetan illa eta obiratua;

irugarren egunean biztu zan, liburu santuak esan ebenez;
zerura igo eta Aitaren eskui-aldean jarririk dago;
aintzaz etorriko da barriz, biziak eta illak epaitzera eta Aren Erregetzak
ez dau azkenik izango.

Sinisten dot Espiritu Santua, Jaun eta bizi-emoillea, Aitagandik eta Semeagandik dana,
Aitarekin eta Semearekin batean agur eta gorespen ber-bera artzen dauana
eta Profeten agoz itz egin ebana.
Sinisten dot Eliza, bat, santu, katoliku ta apostoluena;
autortzen dot bateo bakarra, pekatuak parkatzeko;
itxaroten dot illen biztuera eta datorren munduko bizitza.
Amen.


Insisto. Jesús, si existes porque yo no me ido pa allá y he vuelto, échanos una manita a nosotros. Al Madrid no, que ya ganarán muchos partidos. Dios sólo creó un equipo único... ¡¡¡EL ATHLETIC!!! 

No hay comentarios:

Publicar un comentario